Kosttillskott och hälsokost

Johannesört

Johannesört

Johannesört är en buskig perenn med många gula blommor. Den växer vilt i stora delar av Europa och USA och har använts som läkeväxt sedan medeltiden. Historiskt har växten använts vid nervösa besvär och har idag en omfattande användning som milt antidepressivum. I 2005 släpptes resultatet från en studie som visar att Johannesört, som växer vilt i stora delar av Sverige, är mer effektivt mot depression än de mediciner som normalt skrivs ut. Till och med när det gäller svåra depressioner får de nya lyckopillren, så kallade SSRI-preparat, stryk av den gamla läkeörten.
Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften British Medical Journal, är en jämförelse mellan extrakt från Johannesört och den antidepressiva medicinen Paroxetin. Till mångas stora förvåning vinner Johannesört. Bortsett från att örten enligt studien har något bättre verkan mot depressionen har den också färre biverkningar.


Dosering
Vid egenmedicinering av johannesört mot lätt nedstämdhet och lindring oro bör anvisningarna på förpackningen följas. Vid behandling mot depression kan en högre dos krävas. Den behandlade läkaren kan följa upp de doseringar som använts i de studier som visat goda resultat för att använda som utgångspunkt. Det kan vara en fördel att fördela antalet tabletter över tre dagliga doser. Johannesört kan vara standardiserat på olika ämnen i örten och det kan vara en fördel att använda samma sorts preparat som visat effekt i studier.

Det finns inte tillräckliga vetenskapliga bevis för att rekommendera användning av johannesört för barn under 18 år eller för kvinnor som är gravida eller ammar.

Vilka är biverkningarna av johannesört?
De vanligaste biverkningarna av johannesört är känslighet för solljus, rastlöshet eller ångest, muntorrhet, yrsel, trötthet / sedation, huvudvärk och hudreaktioner.

Som regel märker bara en väldigt liten andel av förbrukarna av biverkningar och biverkningarna tenderar att vara mindre än de som förknippas med standard antidepressiv medicin. Du bör dock tala med en vårdgivare omedelbart om du upplever några biverkningar.


Kuriosa: Blommorna plockas och används också som krydda i spritdrycker. Eftersom blommorna innehåller ett rött färgämne blir spriten röd.